باغ ویلا با پایانکار و نامه جهاد در شهرک ویلایی خوشنام کد 1442  

کد1442
1075متر باغ با موقعیت عالی
60متر سوییت دارای پایانکار و تغییر کاربری با قابلیت تخریب و نوسازی و ساخت ویلای فاخر(دارای پایانکار و نامه جهاد)
محوطه سازی
گل کاری چمنکاری
شهرک ویلایی محصور با 3شیفت نگهبانی
انشعابات قانونی کامل آب برق گاز
سند 6دانگ
قیمت نسبت به شهرک بسیار مناسب
تمامی فایلهای خوشنام را اینجا مشاهده کنید.
تمامی فایلهای در متراژ 1000تا2000 متر را در اینجا مشاهده کنید
تمامی فایلها در1میلیارد و200 تا 1 میلیارد و 500میلیون را در اینجا 

ادامه مطلب  

باغ ویلا با پایانکار و نامه جهاد در شهرک ویلایی خوشنام کد 1442  

کد1442
1075متر باغ با موقعیت عالی
60متر سوییت دارای پایانکار و تغییر کاربری با قابلیت تخریب و نوسازی و ساخت ویلای فاخر(دارای پایانکار و نامه جهاد)
محوطه سازی
گل کاری چمنکاری
شهرک ویلایی محصور با 3شیفت نگهبانی
انشعابات قانونی کامل آب برق گاز
سند 6دانگ
قیمت نسبت به شهرک بسیار مناسب
تمامی فایلهای خوشنام را اینجا مشاهده کنید.
تمامی فایلهای در متراژ 1000تا2000 متر را در اینجا مشاهده کنید
تمامی فایلها در1میلیارد و200 تا 1 میلیارد و 500میلیون را در اینجا 

ادامه مطلب  

OBDSTAR X300M یا X300 PRO3: پورشه کاین اصلاح 2،008 مسافت پیموده شده  

پازل از یک مشتری:
من فقط می خوام مسافت پیموده شده تغییر برای من پورشه کاین 2008 . برای تلفن های موبایل ابزار های بسیاری در http://www.obdstartool.com  در دسترس هستند، مانند OBDSTAR X300M و X300 PRO3 . کدام یک را باید انتخاب کنید؟ برای صرفه جویی بیشتر و به انجام آن به عنوان آسان و سریع که ممکن است.
خدمات به مشتریان OBDSTARTOOL:
سلام، ما به شما توصیه می را انتخاب کنید OBDSTAR X300M. این برای ایموبیلایزر (کلید برنامه نویسی) و OBDII (تشخیص اولیه) طراحی شده است. همچنین، Cayenne خود 2008 ذکر ش

ادامه مطلب  

OBDSTAR X300M یا X300 PRO3: پورشه کاین اصلاح 2،008 مسافت پیموده شده  

پازل از یک مشتری:
من فقط می خوام مسافت پیموده شده تغییر برای من پورشه کاین 2008 . برای تلفن های موبایل ابزار های بسیاری در http://www.obdstartool.com  در دسترس هستند، مانند OBDSTAR X300M و X300 PRO3 . کدام یک را باید انتخاب کنید؟ برای صرفه جویی بیشتر و به انجام آن به عنوان آسان و سریع که ممکن است.
خدمات به مشتریان OBDSTARTOOL:
سلام، ما به شما توصیه می را انتخاب کنید OBDSTAR X300M. این برای ایموبیلایزر (کلید برنامه نویسی) و OBDII (تشخیص اولیه) طراحی شده است. همچنین، Cayenne خود 2008 ذکر ش

ادامه مطلب  

OBDSTAR X300M یا X300 PRO3: پورشه کاین اصلاح 2،008 مسافت پیموده شده  

پازل از یک مشتری:
من فقط می خوام مسافت پیموده شده تغییر برای من پورشه کاین 2008 . برای تلفن های موبایل ابزار های بسیاری در http://www.obdstartool.com  در دسترس هستند، مانند OBDSTAR X300M و X300 PRO3 . کدام یک را باید انتخاب کنید؟ برای صرفه جویی بیشتر و به انجام آن به عنوان آسان و سریع که ممکن است.
خدمات به مشتریان OBDSTARTOOL:
سلام، ما به شما توصیه می را انتخاب کنید OBDSTAR X300M. این برای ایموبیلایزر (کلید برنامه نویسی) و OBDII (تشخیص اولیه) طراحی شده است. همچنین، Cayenne خود 2008 ذکر ش

ادامه مطلب  

OBDSTAR X300M یا X300 PRO3: پورشه کاین اصلاح 2،008 مسافت پیموده شده  

پازل از یک مشتری:
من فقط می خوام مسافت پیموده شده تغییر برای من پورشه کاین 2008 . برای تلفن های موبایل ابزار های بسیاری در http://www.obdstartool.com  در دسترس هستند، مانند OBDSTAR X300M و X300 PRO3 . کدام یک را باید انتخاب کنید؟ برای صرفه جویی بیشتر و به انجام آن به عنوان آسان و سریع که ممکن است.
خدمات به مشتریان OBDSTARTOOL:
سلام، ما به شما توصیه می را انتخاب کنید OBDSTAR X300M. این برای ایموبیلایزر (کلید برنامه نویسی) و OBDII (تشخیص اولیه) طراحی شده است. همچنین، Cayenne خود 2008 ذکر ش

ادامه مطلب  

OBDSTAR X300M یا X300 PRO3: پورشه کاین اصلاح 2،008 مسافت پیموده شده  

پازل از یک مشتری:
من فقط می خوام مسافت پیموده شده تغییر برای من پورشه کاین 2008 . برای تلفن های موبایل ابزار های بسیاری در http://www.obdstartool.com  در دسترس هستند، مانند OBDSTAR X300M و X300 PRO3 . کدام یک را باید انتخاب کنید؟ برای صرفه جویی بیشتر و به انجام آن به عنوان آسان و سریع که ممکن است.
خدمات به مشتریان OBDSTARTOOL:
سلام، ما به شما توصیه می را انتخاب کنید OBDSTAR X300M. این برای ایموبیلایزر (کلید برنامه نویسی) و OBDII (تشخیص اولیه) طراحی شده است. همچنین، Cayenne خود 2008 ذکر ش

ادامه مطلب  

OBDSTAR X300M یا X300 PRO3: پورشه کاین اصلاح 2،008 مسافت پیموده شده  

پازل از یک مشتری:
من فقط می خوام مسافت پیموده شده تغییر برای من پورشه کاین 2008 . برای تلفن های موبایل ابزار های بسیاری در http://www.obdstartool.com  در دسترس هستند، مانند OBDSTAR X300M و X300 PRO3 . کدام یک را باید انتخاب کنید؟ برای صرفه جویی بیشتر و به انجام آن به عنوان آسان و سریع که ممکن است.
خدمات به مشتریان OBDSTARTOOL:
سلام، ما به شما توصیه می را انتخاب کنید OBDSTAR X300M. این برای ایموبیلایزر (کلید برنامه نویسی) و OBDII (تشخیص اولیه) طراحی شده است. همچنین، Cayenne خود 2008 ذکر ش

ادامه مطلب  

OBDSTAR X300M یا X300 PRO3: پورشه کاین اصلاح 2،008 مسافت پیموده شده  

پازل از یک مشتری:
من فقط می خوام مسافت پیموده شده تغییر برای من پورشه کاین 2008 . برای تلفن های موبایل ابزار های بسیاری در http://www.obdstartool.com  در دسترس هستند، مانند OBDSTAR X300M و X300 PRO3 . کدام یک را باید انتخاب کنید؟ برای صرفه جویی بیشتر و به انجام آن به عنوان آسان و سریع که ممکن است.
خدمات به مشتریان OBDSTARTOOL:
سلام، ما به شما توصیه می را انتخاب کنید OBDSTAR X300M. این برای ایموبیلایزر (کلید برنامه نویسی) و OBDII (تشخیص اولیه) طراحی شده است. همچنین، Cayenne خود 2008 ذکر ش

ادامه مطلب  

OBDSTAR X300M یا X300 PRO3: پورشه کاین اصلاح 2،008 مسافت پیموده شده  

پازل از یک مشتری:
من فقط می خوام مسافت پیموده شده تغییر برای من پورشه کاین 2008 . برای تلفن های موبایل ابزار های بسیاری در http://www.obdstartool.com  در دسترس هستند، مانند OBDSTAR X300M و X300 PRO3 . کدام یک را باید انتخاب کنید؟ برای صرفه جویی بیشتر و به انجام آن به عنوان آسان و سریع که ممکن است.
خدمات به مشتریان OBDSTARTOOL:
سلام، ما به شما توصیه می را انتخاب کنید OBDSTAR X300M. این برای ایموبیلایزر (کلید برنامه نویسی) و OBDII (تشخیص اولیه) طراحی شده است. همچنین، Cayenne خود 2008 ذکر ش

ادامه مطلب  

آیا روسیه و چین دوستان ایران هستند؟ (قسمت اول)  

نویسنده: پویا جفاکش
 
چندوقت پیش که آقای ولایتی به نمایندگی از ایران به روسیه رفته و پس از آن برخی روزنامه ها به احتمال وجود توافق "نفت دربرابر غذا و کالا" غرولندهایی دراینباره کرده بودند یک نفر میگفت روزنامه ی کیهان مقاله داده که اگر در اول انقلاب "شعار نه شرقی نه غربی" سر دادیم آن موقع روسیه ی پوتین نبود و شوروی بود و آن شعار حالا مصداق ندارد.نمیدانم طرف چقدر پیازداغ گزارش کیهان را به نفع شایعات اعصاب خردکن تلگرامی-ماهواره ای زیاد کرده بود و

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1